loading

Loading, please wait...

1 Blåsippa Hepatica nobilis Hisingen 150328. Blåsippan är från min första vårdag som inföll så sent som 28 mars.

2 Sorgmantel – Nymphalis antiopa Spekeröd 150411. På jakt efter videfuks i Spekeröd fick Gunilla och jag äntligen se sorgmanteln, veckan därpå blev sorgmanteln den 30:de dagfjärilen jag noterat vid mitt hem i Istorp.

3 Brun flickfjäril – Archiearis parthenias Istorp 150419. Denna vanliga fjäril, Brun flickfjäril, som inte räknas till dagfjärilarna men är dagaktiv, hade jag inte sett förrän i år, för det gäller att titta högt upp bland björkkronorna. Svårfotat! Så jag blev överlycklig när jag fick tillfälle att fotografera den. Den har även orange undersida vilket gör den lättare att se när den flyger.

4 Videfuks – Nymphalis xanthomelas Hårsjön 150422. Efter något års letande lyckades det, sliten satt den och väntade, videfuksen. Jag har haft ett fint fjärilsår även om det generellt varit ett magert år pga kylan under försommaren. Men nu till blommorna.

5 Vårexkursion till Herrljungatrakten, 150426 med inriktning på mosippor, som Sören ledde, det ser lite kyligt ut.

6 Mosippa Pulsatilla vernalis. Vilket även en del av sipporna tyckte. Vi var först på Orraholmen.

7 Vårstarr Carex caryophyllea. Vårstarr med vårgröna mittnerver på ljusbruna axfjäll, äntligen en regel för att skilja den från backstarren, att inte Erik lärt oss det - vårgrön vårstarr, men han tycker förstås det är självklart.

8 Backsippa Pulsatilla vulgaris. Det är bara så vackert.

9 Cypresslummer Diphasiastrum tristachyum. Cypresslummer finns på Remmene skjutfält, här med sporax.

10 o 11 Mosippa Pulsatilla vernalis. Jag är svag för ludna saker.

12 Några dagar senare var det Vive- och vårexkursion till Mön 150501-03 under Eriks ledning.

13 Men det blev bitvis en snöig färd till Mön i södra Danmark, som ni kanske läst om i Calluna.

14 Svart majbagge – Meloe proscarabaeus. Vid Keldby kyrka hittade någon svart majbagge, nästa dag såg vi även violett majbagge.

15 Jordviva Primula vulgaris. Vivor var det ju, jordvivan var vanlig.

16 Stornyckel Orchis purpurea. Den första stornyckeln var i knopp men de tog sig för varje dag.

17 Lundviva x jordviva Primula elatior x vulgaris. Hybrider var det gott om också, här lund x jord.

18 o 19 Skogsbingel Mercurialis perennis. Skogsbingeln visade upp både honplanta med frukt och hanplantor i blom.

20 Gullviva x jordviva Primula veris x vulgaris. Ännu en hybrid.

21 Hollandsmaskros Taraxacum atactum. Vid Liselund fann Erik Hollandsmaskros, med den mörka nosen som brukar ses hos ängsmaskrosorna som den tillhör.

22 Vispstarr Carex digitata. I den rika lundmiljön fann vi vispstarren.

23 Skogsviol x lundviol och Viola riviniana x reichenbachiana. Även violer hybridiserar gärna som bekant här skogs x lundviol.

24 Lagertibast Daphne laureola med hagtornsbärfis - Acanthosoma haemorrhoidale. Blommande lagertibast hade dom flesta av oss inte sett förr.

25 Skuggveronika Veronica hederifolium ssp. lucorum. Skuggveronikan vågade sig ut i solen.

26 Bok Fagus sylvatica. Vilka träd! Vi hade mestadels de gröna sköna bokarna omkring oss på Mön.

27 Kartfjäril - Araschnia levana (vårform). Stilla, rör er inte! skrek jag när jag fick syn på min första vårform av kartfjäril, det hjälpte.

28 Stor svävfluga – Bombylius major. Svävflugorna såg vi flera gånger här på jordviva.

29 Lundviol Viola reichenbachiana och Lundviva x jordviva Primula elatior x vulgaris. Kompletterande varandra lundviol och en av vivehybriderna.

30 Pimpinell Sanguisorba minor. Äkta pimpinell börjar öppna sig.

31 Stornyckel Orchis purpurea. Sista dan fick vi se riktigt utslagna stornycklar, ser ut som damer i fina klänningar som ler glatt i sina stora hattar.

32 Vårklynne Valerianella locusta Några vårblommor till, vårklynne och vårvial.

33 Vårvial Lathyrus sphaericus. Vi avslutade med denna vackra ärtväxt.

34 Lundviva x gullviva Primula elatior x veris Omberg 150516. Men det blev mera vivor mest gullvivor på en privat tur till Östergötland på några dagar, Gunilla hittade denna viva med annorlunda utseende på Omberg, trolig hybrid lundviva x gullviva.

35 o 36 Hagtornsfjäril - Aporia crataegi puppa och fjäril Sillvik 150612. Nästa stora och efterlängtade fjärilshändelse blev i Sillvik, att få se hagtornsfjäril i Sverige. Gunilla och jag var först i Bohuslän detta år enligt Artportalen. Några dar senare såg vi en helt nykäckt i Boxvik Orust också, där vi även såg:

37 Pärlgräsfjäril - Coenonympha arcania

38 Silverblåvinge - Polyommatus amandus. För att nämna några av de 19 fjärilsarter vi hittade där.

39 Botanikdagarna i Tärnaby, Lycksele lappmark 150720-23 fick en flygande start.

40 Första morgonen körde en helikopter i skytteltrafik till locus classicus för höjdpunkten, men vi ser snön, det har varit kyligt även här. Öm omvårdnad av exkursionsledningen med miniväxthus hjälpte inte, höjdpunkten stod i knopp.

41 Brudkulla Gymnadenia runei. Vår endemiska orkide som valt södra Lappland som växtplats, få av deltagarna hade sett den tidigare.

42 Groddlummer Huperzia selago subsp. appressa. Vanligare men lustig med sina groddknoppar.

43 Ullvide Salix lanata. Blommande viden är fina, här är två av arterna vi såg:

44 Glansvide Salix myrsinites

45 Svedstarr Carex atrofusca. Två exempel på starrar vi mötte.

46 Taigastarr Carex media

47 Det andra huvudnumret för Botanikdagarna var serpentinfloran, vi såg den främst i Rönnbäcksnäset, ofta är serpentinen roströd vilket kanske främst beror på lavar. Särskilda variteter av växtarter (väl skilda) har utvecklats i den tuffa näringsfattiga och tungmetallrika miljön.

48 Spenslig fjällnejlika Viscaria alpina var. serpentinicola. Här spenslig fjällnejlika från Vinberget.

49 Smal hönsarv Cerastium fontanum var. kajanense. En annan är smal hönsarv. Fjällvråken cirklade över oss, vi var ovälkomna gäster.

50 Grusnarv Arenaria humifusa. Grusnarv är en sällsynt och liten serpentinväxt (Krutvassröddiken Norge), här man ser den sträva ytan på berget, ingen risk att halka.

51 Spindelblomster Listera cordata. Nedanför serpentinväxterna i skogen vid Vinberget växte spindelblomstret.

52 Svart höstfibbla Scorzoneroides autumnalis var. pratensis. Här tyckte jag behåringen var häftig, små tufsar nedåt på stjälken.

53 Fjällgröe Poa alpina. Blommande Fjällgröe.

54 Joesjö, där vi besökte en familj som håller landskapet brukat.

55 Brunklöver Trifolium spadiceum. Massor av brunklöver vid vägkanten.

56 Främlingsgräsmott Crambus alienellus och Snip Trichophorum alpinum. Botanikdagarna avslutades på en vanlig myr till skillnad från de speciella lokaler vi tidigare besökt och jag kunde jaga ett gräsmott jag inte kände igen, det visade sig vara Främlingsgräsmott på snipen.

57 Kartfjäril - Araschnia levana (sommarform) och Gulfotad slamfluga - Eristalis pertinax 150830

Jag avslutar där vi började i Istorp. Kartfjärilen är på väg norrut och jag hade två st där förra året, men jag såg inte några under sommaren, till slut dök den upp och blev den enda rapporterade till Artportalen från Västergötland under året. Blomflugor är också trevliga, den här hör till de vanligaste.

58 Allmänt gräsfly - Cerapteryx graminis en nattfjäril som ibland är ute på dagen också.