loading

Loading, please wait...

Resa till Awash NP

27 nov

Från Senkele Wildlife sanctuary har vi en lång färd mot norr till Awash NP. Vi stannar till vid en bensinstation där vi ser lite småfåglar. Sedan vid en fågelsjö med stora mängder pelikaner och Marabustorkar. Flera småstopp till, vid vulkankrater bla.

Djur noterade

Östafrikansk oryx Oryx beisa beisa

Klippgrävling Procavia capensis Rock hyrax

Fåglar noterade

Fotade:

Kappgam Necrosyrtes monachus Hooded Vulture

Fläckig klippduva Columba guinea Speckled Pigeon

Rödstrupig amadin Amadina fasciata alexanderi Cut-throat Finch

Rödnäbbad amarant Lagonosticta senegala Red-billed Firefinch

Afrikansk vitryggad gam Gyps africanus White-backed Vulture

Vit pelikan Pelecanus onocrotalus Great White Pelican

Marabustork Leptoptilos crumeniferus Marabou Stork

Helig ibis Threskiornis aethiopicus Sacred Ibis

Styltlöpare Himantopus himantopus Black-winged Stilt

Gulärla Motacilla flava ssp. flava Yellow Wagtail

Snäppa/grönbena?

Rörhöna Gallinula chloropus Common Moorhen

Gråhuvad mås Larus cirrocephalus Grey-headed Gull

Skuggstork Scopus umbretta Hamerkop

Skrikhavsörn Haliaeetus vocifer African Fish-Eagle

Sporrvipa Vanellus spinosus Spur-winged Lapwing

Långstjärtad skarv Phalacrocorax africanus Long-tailed Cormorant/Reed Cormorant

Savannkungsfiskare Halcyon senegalensis Woodland Kingfisher

Afrikansk silvernäbb Euodice cantans African Silverbill

Rödögd duva Streptopelia semitorquata Red-eyed Dove

Alla

Hjälmpärlhöna Numida meleagris Helmeted Guineafowl

Vit pelikan Pelecanus onocrotalus Great White Pelican

Långstjärtad skarv Phalacrocorax africanus Long-tailed Cormorant/Reed Cormorant

Skuggstork Scopus umbretta Hamerkop

Marabustork Leptoptilos crumeniferus Marabou Stork

Helig ibis Threskiornis aethiopicus Sacred Ibis

Större flamingo Phoenicopterus roseus Greater Flamingo

Mindre flamingo Phoenicopterus minor Lesser Flamingo

Skrikhavsörn Haliaeetus vocifer African Fish-Eagle

Kappgam Necrosyrtes monachus Hooded Vulture

Afrikansk vitryggad gam Gyps africanus White-backed Vulture

Stäpphök Circus macrourus Pallid Harrier

Tornfalk Falco tinnunculus Common Kestrel

Svart krontrana Balearica pavonina Black Crowned Crane

Trana Grus grus Common Crane

Rörhöna Gallinula chloropus Common Moorhen

Styltlöpare Himantopus himantopus Black-winged Stilt

Sporrvipa Vanellus spinosus Spur-winged Lapwing

Drillsnäppa Actitis hypoleucos Common Sandpiper

Fläckig klippduva Columba guinea Speckled Pigeon

Rödögd duva Streptopelia semitorquata Red-eyed Dove

Gråhuvad mås Larus cirrocephalus Grey-headed Gull

Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus White-winged Tern

Savannkungsfiskare Halcyon senegalensis Woodland Kingfisher

Savannblåkråka Coracias abyssinicus Abyssinian Roller

Silverkindad hornkorp Bycanistes brevis Silvery-cheeked Hornbill

Nordlig markhornkorp Bucorvus abyssinicus Abyssinian Ground Hornbill

Backsvala Riparia riparia Collared Sand Martin

Rödnäbbad amarant Lagonosticta senegala Red-billed Firefinch

Rödkindad fjärilsfink Uraeginthus bengalus Red-cheeked Cordonbleu

Afrikansk silvernäbb Euodice cantans African Silverbill

Rödstrupig amadin Amadina fasciata alexanderi Cut-throat Finch

Atlasfink Vidua chalybeata Village Indigobird

Växter noterade

Solanum incanum

Afrikanskt tulpanträd Spathodea campanulata

Gråbladig kronbuske Calotropis procera

Insekter noterade

Snickarbi

Dagsvärmare