loading

Loading, please wait...

29 -30 juli – Aigertstugan till Ammarnäs 410 möh, 6,1 km, mestadels utför, fuktigt och mörk himmel. Vi tittar lite på naturen runt stugan innan vi börjar vandringen ner mot målet. Sen ser vi oss runt lite i Ammarnäs, på kyrkan och deras kökträdgårdskulle.

Naturkartan.se:”En bro leder över den imponerande kanjon som Ruovdatjjuhkka kastar sig ner igenom. Fallhöjden är drygt tio meter i den smala och slingrande bergskrevan med jättegrytor. Utsikten från åsarna ner mot Ammarnäs och deltat där Vindelälven och Tjulån möts är också slående längs den här etappen.”

Nattslända?

Ängspiplärka Anthus pratensis

Fjällfibbla Hieracium alpinum

Svarthö Bartsia alpina

Tätört Pinguicula vulgaris

Rosenrot Rhodiola rosea

Smörbollar Trollius europaeus

Fjällämmel Lemmus lemmus

Fjällummer Lycopodium alpinum

Ruovdatjjuhkka

Bräkenängsmott Udea decrepitalis

Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale

Skogsnycklar Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii

Torta Lactuca alpina

Vi såg också fjällabb, trolig rödbena och i Ammarnäs storskrake med två ungar samt ladusvala.

Ammarnäs-Östersund med tåg. Det bär av hemåt efter en härlig tur, först till Storuman och sen vidare med tåg. Innan avfärd ser vi storskrake, knipa och silvertärna samt trolig bergfink. Från tåget korpar och sångsvan samt älgko med kalv söder om Vilhelmina.