loading

Loading, please wait...

28 juli – Servestugan till Aigertstugan 750 möh, 19,2 km. Efter några kilometer passerar vi Servvejuhkas mäktiga vattenfall och ser oss omkring där. Sen bär det av uppför ca 260 m, ner igen 140 m och sen upp280 m till raststugan Juovvatjåhkka 1099 möh. Det är Kungsledens högsta pass söder om Tjäktjapasset. Efter paus utför 350 m ner till stugan.

Naturkartan.se:”Leden mellan Aigertstugan och Servestugan är krävande både sommar- och vintertid. Detta är en av de högsta delarna av Kungsleden. Men strapatsen har belöningar i form av magiska utsikter.”

Servvejuhkas vattenfall

Brudsporre Gymnadenia conopsea

Smalviva Primula stricta

Fjällviol Viola biflora

Fjällskråp Petasites frigidus

Ljungpipare Pluvialis apricaria

Rosenrot Rhodiola rosea

raststugan Juovvatjåhkka

Fiskmås Larus canus

Fjällfibbla Hieracium alpinum

Fjällabb Stercorarius longicaudus

Grå ringmätare - Elophos vittaria

Stenskvätta Oenanthe oenanthe unge

Vi hörde gök och såg också stenskvätta (vuxen) och ängspiplärka.