loading

Loading, please wait...

Lokal 1 – på Monte Lauro 986 möh vid sändarmast sydväst om Buccheri längs SS124 i provinsen Siracusa på gränsen till Ragusa

Romulea bulbocodium

Fjärilsnycklar Anacamptis papilionacea

Sporrnycklar Anacamptis longicornu

Neotinea lactea

Anemone hortensis

Navelört Umbilicus rupestris

Smyrnium perfoliatum

Gullvivenycklar Orchis provincialis

? näva

Blå snokört Echium plantagineum

Halyomorpha halys ? Möjligen denna invasiva bärfis

Ophrys passionis subsp. garganica

Ophrys tenthredinifera subsp. grandiflora

Vitkämpar Plantago lagopus

Crepis rubra ?

Ranunculus sp.

Ophrys lutea subsp. sicula

Ophrys subfusca subsp. laurensis Lokalendem

Ophrys fusca subsp. gackiae Endem

Ophrys fusca subsp. sabulosa Endem

Ophrys lutea subsp. corsica

Lotus sp.?

Parentucellia latifolia

Algersallat Fedia cornucopiae

Borstnycklar Orchis italica

Ophrys bertolonii subsp. explanata Endem

Getväppling Anthyllis vulneraria

Skorpionärt Scorpiurus muricatus

Butiks-stopp

Italiensk munkhätta Arum italicum

Lokal 2 – söder om Buccheri, längs SP7 2,5 km österut mot Cassaro

Sparrisärt Tetragonolobus purpureus

Humle-ofrys Ophrys bombyliflora

Ophrys sphegodes subsp. panormitana Endem

Ophrys incubacea subsp. incubacea

Allmänna satyrnycklar Serapias vomeracea

Sporrnycklar Anacamptis longicornu

Fjärilsnycklar Anacamptis papilionacea

Blålupin Lupinus angustifolius

Ophrys tenthredinifera subsp. grandiflora

Orobanche sp .

Vitreseda Reseda alba

Lokal 3 – Naturreservatet Pantalica österut från Ferla i provinsen Siracusa

Fliksalvia Salvia verbenaca

Blomsteräng

Ophrys oxyrrhynchos subsp. biancae Endem

Ophrys lutea subsp. sicula

Serapias intermedia subsp. hyblaea Endem hybrid S. vomeracea och S. lingua

Gärdsgård med buskar

Kala satyrnycklar Serapias lingua

Klinttistel Galactites tomentosa

Allmänna satyrnycklar Serapias vomeracea

Klint utan kronblad

Ophrys incubacea subsp. incubacea

Gurkört Borago officinalis

Serapias orientalis subsp. siciliensis

Gulört Blackstonia perfoliata

Plantago arenaria ?

Lokal 4 – Nära ovan, längre österut längs SP11 i provinsen Siracusa

Borstnycklar Orchis italica

Ophrys sphegodes subsp. panormitana endem

Ophrys lutea subsp. lutea

Ophrys oxyrrhynchos subsp. lacaitae

Ophrys oxyrrhynchos subsp. oxyrhynchos endem

Ophrys lunulata

Röd cistrossnyltare ? Cytinus hypocistis subsp. clusii or Cytinus ruber?

Cyclamen repandum

Ophrys subfusca subsp. archimedea endem

Prasia Prasium majus

Ophrys oxyrrhynchos subsp. biancae endem

Ophrys lutea subsp. sicula, subsp. lutea och Orchis italica

Törel sp.

Hotellet (Feudo Bauly i Palazzolo Acreide i provinsen Siracusa)

Stor vaxblomma Cerinthe major

Noterade fåglar: härfågel, häcksparv, trädlärka, talgoxe, pilgrimsfalk