loading

Loading, please wait...

-Malmö bangård
Kamferkrissla Dittrichia graveolens
Boerstånds Senecio inaequidens
Turkisk ek Quercus cerris
-Stensoffa forskningsanläggning vid Krankesjön
Blåtåg Juncus inflexus på en bild med angrepp av fjärilslarver, troligen från en art av tågsäcksmalar, kanske Coleophora alticolella, Allmän tågsäckmal
Sprödarv Myosoton aquaticum
Mjöldryga - Claviceps purpurea
Vattenmärke Sium latifolium
Brunstarr Carex acutiformis
Hampflockel Eupatorium cannabinum
Ag Cladium mariscus
Kärrbräken Thelypteris palustris
Vattenblink Hottonia palustris
Röd glada - Milvus milvus
-Vombsjön
Fjällbjörkmätare - Epirrita autumnata
Sprödarv Myosoton aquaticum
Ryltåg Juncus articulatus
Dvärgag Cyperus fuscus Inte setts naturligt växande på ca 60 år i Sverige förrän nu
Nålsäv Eleocharis acicularis
Nickskära Bidens cernua
Sumpfräne Rorippa palustris
Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus
Pösgaffelmossa - Riccia cavernosa – tillhör rosettmossor som ingår i levermossorna
Lungmossa - Marchantia polymorpha – tillhör lungmossor som ingår i levermossorna
Vattenfräne Rorippa amphibia
Vårkorsört Senecio vernalis
Hedblomster Helichrysum arenarium
Benved Euonymus europaeus