loading

Loading, please wait...

Stjärneholms borgruin, Skurup
Röd glada - Milvus milvus
Skärmtry Lonicera involucrata
Rapunkelklocka Campanula rapunculus
Dvärgandmat Wolffia arrhiza
Liten andmat Lemna minor
Stor andmat Spirodela polyrhiza
Dyblad Hydrocharis morsus-ranae
Bålgetingen - Vespa crabro
Blomvass Butomus umbellatus
Besksöta Solanum dulcamara
Bredkaveldun Typha latifolia
Vattenmärke Sium latifolium
Fackelblomster Lythrum salicaria
Gammafly - Autographa gamma
Höstrudbeckia Rudbeckia laciniata
Mindre skrikörn - Aquila pomarina

Hörte, Östra Vemmenhög
Hampdån Galeopsis speciosa
Ängssilja Silaum silaus
Rödmire Anagallis arvensis
Nattglim Silene noctiflora

”Rosornas äng” Abbekås, Skivarp
Blomvass Butomus umbellatus
Hårmellanros Rosa dumalis ssp. subcollina
Hårstenros Rosa canina ssp. dumetorum
Sydäppelros Rosa micrantha
Äkta äppelros Rosa rubiginosa ssp. rubiginosa
Åkerros Rosa agrestis
Luddros Rosa sherardii

Tullboden, Slimminge
Filtros Rosa tomentosa