loading

Loading, please wait...

Växter, insekter mm året 2022

Skogsvicker Vicia sylvatica från Ållebergs änne 220626 som startbild

Året började 220102 med ett mysterium där många bidrog till upplösningen, ni kanske har läst om det i Calluna. En ovanlig ormbunke blev funnen bakom en torpgrund på en plats med lång historia, det var ett klosterhemman på 1300-talet. Nu enligt Västkuststiftelsen vacker bokskog och mossiga ruiner. Platsen är Guddehjälms naturreservat Ytterby och växten

Hjorttunga Asplenium scolopendrium

Vid ett senare besök såg Gunilla att det fanns en hjorttunga vid flera andra torpgrunder, vilket talar mot naturlig etablering. Men även så här års kan man skåda växter

Tallört Monotropa hypopitys

Torslandaviken 220320 var en härlig vårdag när Gunilla och jag kunde se de tidiga vårblommorna

Sälg Salix caprea

Hästhov Tussilago farfara

Skäggmes Panurus biarmicus, en flock skäggmesar dansade runt i vassen framför oss.

Backatorp Hisingen 220410

Vårfryle Luzula pilosa – på de översta blommorna ser man märkena sticka ut, den nedre har kommit längre och där har ståndarna kommit fram, många växter har sådana blommor där först hondelen blommar och sedan handelen, de är protogyna, för att undvika självpollinering. Det omvända finns också ska vi få se.

Backatorp Hisingen 220504, det finns mycket vackert i naturen, lönnens blad är på väg

Lönn Acer platanoides

Första maskrosturen gick till norra Bohuslän, gränsen mot Dalsland och Tjörn 220507. Totalt tittade vi på 24 olika maskrosarter, några på flera ställen, hela 14 såg vi på Utänge ö på Tjörn.

-Resö, Lur socken växtplats för den första av våra landskapsmaskrosor

Bohusmaskros Taraxacum abietifolium tillhör sandmaskrosorna (granliknande blad, yttre holkfjäll breda, uppåtriktade med utstående spets med knöl, rödgrå strimma undersida kantblommor, saknar pollen, rent gula märken).

Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia endast sett ett fåtal i år, ingen hemma i Istorp

-Bodilsröd, Krokstad i gränstrakterna till Dalsland fanns ett fåtal, ännu ej i blom, av

Dalslandsmaskros Taraxacum larssonii tillhör fläckmaskrosorna (yttre holkfjäll som är något nedåtriktade, svag rödgrå strimma undersida kantblommor, saknar pollen, gulgröna märken)

Exkursion till Galterö 220514 med Johan Ennerfelt där vi såg både insekter, maskrosor (14 olika) och andra växter.

Pysslingmaskros Taraxacum platyglossum tillhör dvärgmaskrosorna men är lite större än den (yttre holkfjäll breda, uppåt- utåtriktade och har ofta spets med knöl, röd strimma undersida kantblommor, mörkt gul krona med pollen och grönaktiga märken). Har tunna hår på övre delen av stjälken till skillnad från dvärgmaskrosen.

Älväxing Sesleria caerulea på dess enda växtplatsen i Västsverige

Sotmaskros Taraxacum isophyllum tillhör sandmaskrosorna (likformade bladflikar, små yttre holkfjäll som är utåt- nedåtriktade, rödaktig strimma undersida kantblommor, saknar pollen, men ffa mörka märken-sot).

Den andra maskrosturen gick till Falbygden 220515 för att se om vår tredje landskapsmaskros västgötamaskrosen, som inte rapporterats sedan 2015, kunde återfinnas. Totalt såg vi 19 maskrosarter under dagen. Men först skulle vi studera en liknande art, kalkmaskrosen.

-Karleby hed Vg

Kalkmaskros Taraxacum decolorans tillhör strandmaskrosorna (smala blad med korta flikar, yttre holkfjäll upprätta, strålblommor rent gula utan strimmor på undersidan, saknar pollen, gula märken)

Vårfingerört Potentilla crantzii

-Bygdegården Dala Vg, där vi letade länge och till slut lyckades Erik, även om det endast var en, och den var i knopp, men han tog fram den röda strimman på kantblommornas undersida som skiljer den från kalkmaskrosen.

Västgötamaskros Taraxacum vestrogothicum tillhör strandmaskrosorna (smala blad med några korta flikar och långsträckt ändflik, yttre holkfjäll löst tilltryckta, röd strimma undersida kantblommor, har pollen, gulgröna märken).

Skogsvisslare Erynnis tage gladde mycket då jag inte sett någon på länge.

Ett besök i Masthugget 220518 avslutade de två intensiva maskrosveckorna. Erik hade några dagar tidigare i ögonvrån noterat en maskros när han hastade förbi, det visade sig vara

Bökmans maskros Taraxacum boekmanii tillhör ängsmaskrosorna (bladens mittnerv purpurröd, yttre holkfjäll utstående, har pollen, mörkgula märken).

Långexkursion, äntligen, till Blekinge 220527-29. Exkursionsledare var Åke Widgren och Erik Ljungstrand, de visade många fina lokaler för oss. Några få exempel av vad vi såg:

Tulkört Vincetoxicum hirundinaria, Karlskrona

Riddarskinnbagge Lygaeus equestris, Tjurkö, som har tulkörten som viktigaste yngelväxt

Vårkällört Montia arvensis, Möcklö, liten vit blomma och en frukt till höger

Vallkrassing Lepidium heterophyllum, Tjurkö

Fältkrassing Lepidium campestre, Karlskrona

Välsk krassing Lepidium draba subsp. draba, Karlskrona

Backtrift Armeria maritima subsp. elongata, Karlskrona

Allanders björnbär Rubus allanderi var ny, ses här med Rovfjäril Pieris rapae, Karlskrona

Bokarv Stellaria neglecta, Studentviken Karlskrona

Naturresa till Gotland 220601-05 med biologen Hasse Berglund där enstaka blå- och vitsippor fortfarande blommade. Några exempel därifrån:

Langhammars NR, Fårö

Taggkörvel Anthriscus caucalis, Langhammar, Fårö, hittade jag, ska inte vara känd därifrån tidigare

Vit skogslilja Cephalanthera longifolia, Limmorträsk, Fårö

Tovsippa Anemone sylvestris, Bästeträsk, nordöstra Gotland

Sommarfibbla Leontodon hispidus, Ar, nordöstra Gotland, en äng vid kusten

Flugblomster Ophrys insectifera, Muskmyr, södra Gotland

Tordmule Alca torda, St Karlsö, Vi avslutade med ett fågelrikt dygn på Stora Karlsö

Exkursion till Kviberg 220607 med Håkan Pleijel varefter det blev bräkenbesök där i närheten och i Backatorp Hisingen.

Bergbräken Thelypteris limbosperma och bredvid kambräken som vill ha samma typ av miljö

Raggträjon Dryopteris affinis subsp. borreri i Västergötland upptäckt av Roger Gahnertz

Pärlbräken Onoclea sensibilis funnen av Sören Svensson

Stipa-exkursion till Falbygden 220626 med Lennart Sundh. Vi var på flera lokaler men Nolgården Näs var rikast. Vanliga arter på ängarna i Nolgården Näs var Blodnäva Geranium sanguineum, Ljus solvända Helianthemum nummularium subsp. nummularium samt Färgmåra Asperula tinctoria

Vallhumla Bombus subterraneus som jag tidigare inte sett

Vildlin Linum catharticum

Harmynta Acinos arvensis

Praktbrunört Prunella grandiflora

Drakblomma Dracocephalum ruyschiana

Fjädergräs Stipa pennata fanns på några fler lokaler men vi fick se ett annat stipagräs på ett par lokaler också, som efter Eriks efterforskningar fått namn.

Ryskt fjädergräs Stipa tirsa

Utflykt till Lidköpingstrakten 220702, bla på Skalludden, Kållandsö

Flockarun Centaurium erythraea

Promenad längs Säveån 220706 där jag i höjd med Kviberg noterade

Gaffelglim Silene dichotoma som flyttat sig en bra bit från växtplatsen i fjol

Besök i Bergsjön 220816 för att titta på det av Elin Götmark funna blåbäret

Kanadensiskt blåbär Vaccinium angustifolium

Blanknäva Geranium nodosum i Angered tittade vi också på

Besök på Aringsås avfallsanläggning i Alvesta Småland 220823 för att beskåda gurkan som Martin Sjödahl funnit där.

Djungelgurka Melothria scabra

Höstanemon Anemone hupehensis

Besök på Marieholms komposteringsanläggning 220826 för att se vad som växer där i år, mest var det svårforcerad målleskog men i ena ändan var det luftigare

Tomatillo Physalis philadelphica

Jätteverbena Verbena bonariensis med Nässelfjäril Aglais urticae som varit fåtalig i år mot normalt

Papeda Citrus hystrix ny för Norden

Snårvinda Convolvulus sepium med en Kålfjärilshona Pieris brassicae

Fjäderklint Centaurea phrygia subsp. pseudophrygia växte på utsidan som vanligt, en blomma kvar

Lillhagenområdet, Hisings Backa, fynd av Uno Unger. Besökt av mej 220906:

Rapunkelklocka Campanula rapunculus

Rapunkelklocka med Flyttblomfluga Episyrphus balteatus

Promenad i Sillvik, Torslanda 220907 då jag sett rapporter om att det i skogen oväntat slingrar sig

Italiensk klematis Clematis viticella

Jordstjärneexkursion i Kinne härad med Olof Janson och Stellan Sunhede 221002, där vi var på många lokaler och såg nio olika arter och tidigare växtplatser för tre till. Ett par exempel:

Kamjordstjärna Geastrum pectinatum

Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum

Midsommarblomster Geranium sylvaticum av Olof för dagen kallad brittsommarblomster. På bilden kan vi se att den är ett exempel på där handelen blommar först och sedan hondelen, den är protandrisk. Ståndarknapparna har ramlat av på ena blomman men pistill och märke är kvar.

Blom- och fjärilsåret i Istorpa Dala 2022

Inga nya dagfjärilar i år. Men grannen som brukar min åker har sått ängsfröblandning på en remsa längs bäcken som inte brukas, för att gynna insekterna. Sen gillar insekterna tistlarna bäst (men det säger jag inte) och de sådda blommorna hade längre blomningstid från början av juli till slutet av september.

Geum-hybriden Geum coccineum x rivale (röd nejlikrot × humleblomster) växer till sig för varje år

Kartfjäril Araschnia levana, finns både i vår- och sommarform, de ser olika ut, här sommarformen som man brukar se. Det finns larver som utvecklas i kort dagslängd (de blir vårform) och i lång dagslängd (blir sommarform). De som flyger på våren har ett bra immunförsvar medan de på sommaren satsar på spridning och reproduktion (de har bl a mer flygmuskler). Då jag såg vårformen fint i år, tänkte jag att vi skulle jämföra dem. De är olika särskilt på framsidan, Linne trodde det var två olika arter vilket inte är konstigt. Baksidorna är mer lika men dock mindre vitt och mer orange på vårformen.

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha uppe på skogsängen, var det ovanligt många av i år men när jag kom tillbaka några veckor senare var de flesta uppgrävda av vildsvin.

Skogsnätfjäril Melitaea athalia, brukar finnas här (enstaka) liksom

Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae, i år ovanligt många, 20-30? När jag höll på att fota dessa såg jag något flyga förbi och riktade kamereran uppåt men återgick snabbt till fjärilarna. När jag sen tittade på bilden visste jag inte vad det var, men fick hjälp av Uno Unger:

Bivråk Pernis apivorus, något jag aldrig sett i trakterna, dessutom stack några små klor ut, ett byte vilket tyder på att den skulle häcka i närheten. De matar ibland ungarna med fågelungar. Det blir till att titta noggrannare på vråkarna framöver.