loading

Loading, please wait...

27 nov 2014, Mabamba Bay - våtmark vid Viktoriasjön

Idag är vår sista dag i Uganda, ännu har vi inte sett en skymt av den omtalade, närmast mytiska fågeln, trots att vi sett många papyrusträsk. Det var tre huvudmål för resan, två har vi klarat, gorilla och schimpans, men inte det tredje, Träskonäbb. Men några av oss ska göra ett seriöst försök idag när de andra ska se sig om i Kampala. Ännu en tidig morgon i spänd förväntan. Vid frukosten ser vi det ljusna över Viktoriasjön, det är så vackert att det är svårt att koncentrera sig på att äta. Det blir en lång resa genom Kampala ut till Mabamba Bay inte så långt från Entebbes flygplats. Vi åker igenom trävarukvarteren, möbelkvarteren osv, såväl kvinnliga som manliga poliser försöker dirigera morgontrafiken. Under tiden blir det alltmer molnigt. När vi kommit fram till byn, där man kör ut fågelturister i sina träbåtar genom träsket, regnar det sakta och ser ut att bli värre. Mörkt på himlen, vilket har den fördelen att flygbilder inte blir bara siluett. Men i rörelse med båten när ljuset är begränsat blir det inte lätt. Redan innan vi hunnit lämna stranden ser vi krontrana i flykt och skuggstork med fiskbyte.

Vilken fascinerande miljö, när man glider fram genom kanalerna bland papyrus, tåg, ormbunkar, enstaka blommor och naturligtvis fåglar. Vår bruna kärrhök var där liksom den afrikanska. Purpurhägern som jag missat tidigare ser vi flera gånger flyga lågt. En fin rörhöna för att nämna några. Det slutar regna. Vi får fin närobs av vitvingade tärnor som tillhör träsktärnorna som inte flygdyker efter mat som våra. Det känns som vi åker omkring länge, det öppnar upp sig ibland, men det är bara en halvtimme till vår reseledare plötsligt säger: där framme... Var? Är det sant, står den där? Ja, den bara står där. Vi stänger av motorn och ror sakta framåt mot Träskonäbben och lägger oss en bit ifrån. Länge står den bara stilla, vi ser andra fåglar passera, den ser sig ibland omkring. Efter ca 20 min börjar den sakta röra sig emot oss och kommer allt närmare, häftigt. Vi ser dess stora fot och koncentrerade blick när den letar föda. Det blev nästan en timme med vår träskonäbb innan vi vänder tillbaka.

Men det finns mycket annat att titta på som den här vanliga näckrossläktingen egyptisk blålotus, träd med hägrar och långstjärtad skarv, och den nya arten för mej, gulnäbbad and. Det är samma ag som vår gotlandsag som växer här. Mycket nöjda återvänder vi efter lite växttrassel i propellern och efterföljande motortrubbel. Nu kan vi åka till flygplatsen för hemfärd.

Fåglar på bild:
Skuggstork Scopus umbretta Hamerkop
Grå krontrana Balearica regulorum Grey Crowned Crane
Malakitkungsfiskare Alcedo cristata Malachite Kingfisher
Brun kärrhök Circus aeruginosus Western Marsh-Harrier
Långtåvipa Vanellus crassirostris Long-toed Lapwing
Rallhäger Ardeola ralloides Squacco Heron
Afrikansk jacana Actophilornis africanus African Jacana
Purpurhäger Ardea purpurea Purple Heron
Vithuvad visseland Dendrocygna viduata White-faced Whistling-Duck
Rörhöna Gallinula chloropus Common Moorhen
Långstjärtad skarv Phalacrocorax africanus Long-tailed Cormorant/Reed Cormorant
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus White-winged Tern
Träskonäbb Balaeniceps rex Shoebill
Grodkärrhök Circus ranivorus African Marsh-Harrier
Mellanhäger Mesophoyx intermedia Intermediate Egret
Kohäger Bubulcus ibis Cattle Egret
Gråfiskare Ceryle rudis Pied Kingfisher
Nordlig Brunstrupig vävare Ploceus castanops Northern Brown-throated Weaver
Silkeshäger Egretta garzetta Little Egret
Drillsnäppa Actitis hypoleucos Common Sandpiper
Gulnäbbad and Anas undulata Yellow-billed Duck
Palmgam Gypohierax angolensis Palm-nut Vulture
Mörkryggad grässångare Cisticola marginatus Winding Cisticola

Några växter på bild
Musselblomma Pistia stratiotes tillhör Kallaväxter
Ficus verruculosa Water Fig
Egyptisk blålotus Nymphaea caerulea
Ag Cladium mariscus
Papyrus Cyperus papyrus

Från wikipedia:
Träskonäbb (Balaeniceps rex) eller Abu Markub (arabiska: "Skons far") är en fågel som traditionellt har placerats i ordningen storkfåglar men som idag ofta placeras i ordningen pelikanfåglar. Träskonäbben är den enda fågeln i sitt släkte och sin familj, finns i östra Afrika mest Sudan, klassad som sårbar. Med kroppslängd på 150 cm är träskonäbben en av världens största fåglar. Den är kraftigt byggd med långa ben och tår med kraftiga klor. De adulta fåglarna är övervägande grå med ljusa bräm medan ungfåglarna är brunare. Dess föda består huvudsakligen av fisk, framför allt lungfiskar, som den fångar i leriga vattendrag. På menyn står, om än i mindre utsträckning, även grodor, ödlor och ormar samt i enstaka fall också vattenlevande fåglar och gnagare.