loading

Loading, please wait...

181209 Uddbräken Polystichum aculeatum

Efter att ha beskådat den beslutade vi om en skuggbräkenexpedition till Söderåsen

181229 Skuggbräken Polystichum braunii - när de få plantor som är kvar efter almdöden skulle floraväktas och vi kommer att komma tillbaka till ormbunkarna sso

190314 Medicinarg 16 - en kollega hämtade mej för hon hade något i fönstret, en stor skinnbagge, som jag efter lite efterforskande kunde bestämma till

Västlig barrkantskinnbagge Leptoglossus occidentalis, en nordamerikansk gäst som äter kottar (2011)

190413 Änggårdsbergen - mossexkursion 42 mossor, ngr lavar och växter, den första var

Skuggstjärnmossa - Mnium hornum

Krushättemossa - Ulota crispa som tillhör bladmossor och Hjälmfrullania - Frullania dilatata som tillhör bladlevermossor

Man tänker sig inte att en mossa ska krypa sådär, men vi fick se flera sådana

Bandmossa - Metzgeria furcata tillhör bållevermossor

Skriftlav Graphis scripta -men detta är en lav. Vi fick lite vårblommor också

Stor nunneört Corydalis solida

190512 Kållekärr Tjörn - Flera nya svenska inhemska arter har hittats i år, först ut var Erik med

Stor svalört Ficaria verna ssp. fertilis utan groddknoppar och med god fruktsättning

190630 Skanörs Ljung -någon månad senare hittade Erik ännu en på nationaldagen, som han visar för oss några veckor senare

Spädklöver Trifolium micranthum, ser ut som en spädare trådklöver, få blommor på ett litet skaft och ffa alla småblad är oskaftade även det mittersta

190623-26 Östergötland långexkursion -i stångfibblornas tecken, här från Kråkeryds NR med brudbröd, färgmåra och stor blåklocka

190623 –Ödeshög -vi samlades först i Ödeshög där någon hittade

Åkerkösa Apera spica-venti

-Kråkeryd NR

Stor blåklocka Campanula persicifolia blommade fint överallt men huvudnumret i Kråkeryd var

Drakblomma Dracocephalum ruyschiana

-Mjölby sedan besökte vi centrala Mjölby, för att beskåda en stinkande ört

Stinkmålla Chenopodium vulvaria

-Örbackens NR -var en mycket fin lokal med såväl åkerogräs som ett stort fantastiskt kalkkärr

Sommarfibbla Leontodon hispidus

Kärrknipprot Epipactis palustris

-Boxholm

Stäpptimjan Thymus pulegioides ssp. pannonicus -men i den pågick ett drama

Blomkrabbspindel Misumena vatia -fångade ett -Gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica

-Somvik, Malexander -I Somvik fick vi återse den stora sandliljan, men vägen dit hade förvandlats från skog till hygge sedan 2005 då vi var där sist

Stor sandlilja Anthericum liliago

190624 -Täftersborg, Västra Eneby -Nästa dag tog vi itu med stångfibblorna först

Ängsfibbla Pilosella caespitosa ssp. caespitosa

De flesta var koncentrerade på att studera växtligheten

-Aspenäs, Horn -det var en vacker dag så här följer några fjärilar som är vanligare i Ög än hemma

Vitgräsfjäril Lasiommata maera (på sommarfibbla trol)

Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis (på åkervädd)

Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania (på kummin)

-Vadstugan, Horn

Klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos (på stor blåklocka) -men åter till fibblorna

Hårig brandfibbla Pilosella decolorans ssp. decolorans

-Säldefall, Horn

Tyskfibbla Pilosella floribunda

Fyrbandad blombock Leptura quadrifasciata (på asp)

-Hycklinge

Grå kvastfibbla Pilosella x polioderma

-Valö, sjön Björkern

Gisselfibbla Pilosella flagellaris

Gräsnate × grovnate Potamogeton gramineus × lucens ( P x zizii, fertil) (förslag Dubbelnate)

Bunkestarr Carex elata -en av starrarna vid sjön

-Tranvik -flest lokaler för ärtvicker hittar man i Östergötland

Ärtvicker Vicia pisiformis

-Björkfors -en art med främst östlig utbredning

Spenört Laserpitium latifolium

-Råsö bro, sjön Åsunden -flaggfärgen som vejden ger syns i sjön Åsunden

Vejde Isatis tinctoria

Hagtornsfjäril Aporia crataegi (på åkervädd) -en ljuvlig fjäril

190625 -Brokinds NR -favoritgräs som ofta finns med på mina visningar

Kamäxing Cynosurus cristatus -I Brokind var målarten

Stubbdaggkåpa Alchemilla samuelssonii -en östlig art med få lokaler

-Stubbetorp -fotade jag en av våra vanligaste stångfibblor

Gråfibbla Pilosella officinarum

-Soldattorp Högstorp i Tinnerö eklandskap

Alpjättevädd Cephalaria alpina -och många andra kvarstående minnen från en flitig odlare

-Åsmestad -här fanns ett hav med fransglim

Fransglim Silene multifida

-Stångån, Linköping, småbåtshamnen

Kasgräs Scolochloa festucacea -ett östgötska-gräs med långt snärp till skillnad från jättegröet bredvid

Åkervinda Convolvulus arvensis -växte också nära ån

-Roxtorpsgatan, Linköping -några ruderatplatser i Linköping besöktes

Vildmorot Daucus carota ssp. carota -endast vildmorot som har den mörkröda fläcken

-Alkagatan, Linköping

Knippnejlika Dianthus armeria

Svartklint Centaurea nigra

Taggsallat Lactuca serriola

Praktveronika Veronica austriaca ssp. teucrium

190626

-Marmorbruket -vi for mot Norrköping sista dan, först till M-bruket där det finns mycket fina växter

Bergjohannesört Hypericum montanum -med verkligen långskaftade körtlar

Stäppfibbla Pilosella cymosiformis -var långhårig minsann. Hälften följde med till

-Norra hamnen, Norrköping -med stora ruderatområden

Opievallmo Papaver somniferum -fångade intresset eller var det en dröm, blott kapslar kvar?

Färgsporre Linaria maroccana

Åkernejlika Vaccaria hispanica -så till de sista fibblorna

Revig blåfibbla Pilosella praealta ssp. bauhinii

Äkta blåfibbla Pilosella praealta ssp. praealta

Flockarun Centaurium erythraea

190811 -Åsele lappmark -häftigaste utflykten var ändå till ÅsL för att se en inhemsk art som upptäcktes 2016 av Anders Jacobson på 700 möh och som tros ha funnits där sedan inlandsisen drog sig tillbaka för sådär 10 000 år sen, enda förekomsten inom EU

Brantmalört Artemisia tanacetifolia -med höga stänglar och vackra blad med speciell färg

Dvärgsyra Koenigia islandica -vid sjön Ransarluspen där vi tältade växte flera roliga växter bla denna

190812 –Stöllet Vrm -på hemvägen rastade vi vid Stöllet där det fanns både växter o fjärilar, ffa gräs

Älvtåtel Deschampsia cespitosa ssp. glauca - sydligaste förekomsten och endemen

Klarälvselm Elymus caninus var. muticus

190816 –Masthugget -sedan har det varit ett bra ruderatår också

Kaskadtimjan Thymus longicaulis

190907 –Velanda Vg -på en kryssartur till Trollhättan med omnejd sågs bla denna

Vit skogsaster Eurybia divaricata

190913 –Tuve -man får inte missa de närbelägna kryssen heller, med telefonledning av Erik hittades

Amurkobrakalla Arisaema amurense

190929, 191006 Kikås avfallsanläggning, med massor av spännande växter, räcker det med 15 ggr som Erik varit där och hittat nytt varje gång, här ett fåtal

Jätteverbena Verbena bonariensis o Blåverbena Verbena hastata

Afrikanskt kärleksgräs Eragrostis curvula

Kapmalva Anisodontea hypomadara

Gul stockros Alcea rugosa

Serradella Ornithopus sativus ssp. sativus

Sommarrudbeckia Rudbeckia hirta var. pulcherrima -men åter till ormbunkarna

191006-Svartedalen Bh -otroligt igen, den efterlängtade ormbunken som Stig Ingvarsson funnit

Raggträjon Dryopteris affinis ssp. borreri -ormbunksparadis med 13 arter även den fina

Krusbräken Cryptogramma crispa

Istorpsåret, vad nytt från mitt barndomshem? Kan det bli mer?

Det hade ju hunnit bli 42 arter dagfjärilar, svärmare och glasvingar oräknade

190525 Långhornsbi - Eucera longicornis

Som överallt annars var det tistelfjärilsinvasion, 1 miljard till Sverige sas det

Och de har reproducerat sig i ett par omgångar, så antalet fjärilar hos mej har satt rekord, ca 150 fjärilar av 20-25 arter som mest på tistelområdet på ca 30 m2, lika många på ängen bredvid.

Först så har förra årets nykomlingar reproducerat sig och är kvar, vinbärsfuks och storfläckig pärlemorsfjäril. Men redan i maj kom årets första nyfynd

190511 Humledagsvärmare - Hemaris fuciformis

Sedan fann jag den här i skogen ovanför mitt hem, en art som jag aldrig sett tidigare

190621 Mindre igelkottspinnare Parasemia plantaginis

En långhorning jag inte sett hälsade också på

190627 Tistelbock Agapanthia villosoviridescens

Med tanke på almsjukan trodde jag inte att jag skulle få återse

190711 Almsnabbvinge - Satyrium w-album

Otroligt häftigt var det i juli när jag gick ut bland alla åkertistlar och fjärilar och fick se denna lilla söta

190711 Myrlik glasvinge - Synanthedon formicaeformis

En ovanlig form av skogspärlemor kom till min åker

190713 Skogspärlemorfjäril - Argynnis adippe forma cleodoxa -med blekgula fläckar

190713 Skogspärlemorfjäril - Argynnis adippe, så här brukar den vanligen se ut

En helt ny storfjärilsart för Istorp blev det också, en vitvingehona som var på äggläggningsbesök

190804 Skogsvitvinge Leptidea sinapis

Andra rapporterade fyndet för Västergötland av

190826 Bred bärfis Carpocoris fuscispinus två dagar efter det första

Största sensationen är kanske ändå detta septemberfynd, hur kommer det sig?

190908 Bivarg Philanthus triangulum

Måste också visa denna nattliga skönhet som besökte Gunilla och mej en lysande natt

190826 Grönt rotfly Staurophora celsia

Ju mer man lär ju mer ser man och desto roligare blir det!