loading

Loading, please wait...

Bale Mountains NP del 3

25 nov

Fortsättning från del 2. Sedan far vi tillbaka till den lilla sjön med mycket fåglar igen. Strax intill ligger ängarna där de flesta hjortdjuren betar, Gaysay montane grassland. Vi promenerar där bland djuren och får tillfälle att titta ordentligt på dem. En flock knölibisar kommer flygande.

Djur noterade

Bergsnyala Tragelaphus buxtoni Mountain Nyala

Vårtsvin Phacochoerus africanus Common warthog

Egyptisk mungo, Faraokatt Herpestes ichneumon Egyptian mongoose

Rörbock Redunca redunca Bohor Reedbuck

Fåglar noterade

Fotade:

Kamsothöna Fulica cristata Red-knobbed Coot

Blåvingad gås Cyanochen cyanoptera Blue-winged Goose

Nilgås Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose

Fläckvipa Vanellus melanocephalus Spot-breasted Lapwing

Kappgam Necrosyrtes monachus Hooded Vulture

Rougetrall (Satans höna) Rougetius rougetii Rouget's Rail

Gulärla Motacilla flava ssp. flava Yellow Wagtail

Strimsiska Serinus striolatus Streaky Seedeater

Knölibis Bostrychia carunculata Wattled Ibis

Alla 25 nov

Blåvingad gås Cyanochen cyanoptera Blue-winged Goose endem 2100-4100 m

Nilgås Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose 3800 möh

Gulnäbbad and Anas undulata Yellow-billed Duck

Kamsothöna Fulica cristata Red-knobbed Coot -3300 möh

Smådopping Tachybaptus ruficollis Little Grebe

Helig ibis Threskiornis aethiopicus Sacred Ibis

Knölibis Bostrychia carunculata Wattled Ibis endem

Gulnäbbad glada Milvus aegyptius Yellow-billed kite

Kappgam Necrosyrtes monachus Hooded Vulture -4000 möh

Afrikansk vitryggad gam Gyps africanus White-backed Vulture

Rüppellgam Gyps rueppellii Rueppell's Griffon

Örongam Torgos tracheliotus Lappet-faced Vulture

Afrikansk klätterhök Polyboroides typus African Harrier-Hawk

Wahlbergs örn Aquila wahlbergi Wahlberg's Eagle

Rougetrall (Satans höna) Rougetius rougetii Rouget's Rail endem 1700-4100 möh

Fläckvipa Vanellus melanocephalus Spot-breasted Lapwing endem 2400-3800

Gluttsnäppa Tringa nebularia Common Greenshank

Afrikansk beckasin Gallinago nigripennis African Snipe

Gulärla Motacilla flava Yellow Wagtail

Buskskvätta Saxicola rubetra Whinchat

Bergsskvätta Cercomela sordida Moorland Chat

Abessinsk trast Turdus abyssinicus Mountain Thrush

Etiopisk timalia Parophasma galinieri Abyssinian Catbird endem

Gransångare Phylloscopus collybita Common Chiffchaff

Vitryggad mes Parus leuconotus White-backed Tit endem

Höglandsglasögonfågel Zosterops poliogastrus Montane White-eye

Afrikansk citronsiska Serinus citrinelloides African Citril endem Afrikas horn

Brungumpad siska Serinus tristriatus Brown-rumped Seedeater endem Afr horn

Strimsiska Serinus striolatus Streaky Seedeater 1500-4100 möh

Gulkronad siska Serinus flavivertex Yellow-crowned Canary

Baglafechtvävare Ploceus baglafecht Baglafecht Weaver

Blåkindad glansstare Lamprotornis chalybaeus Greater Blue-eared Glossy-Starling

Etiopisk korp Corvus edithae Dwarf Raven endem Afrikas horn

Tjocknäbbad korp Corvus crassirostris Thick-billed Raven endem

26 nov

Idag ska vi lämna Bale Mountains NP men tar först en tur till sjön med fåglarna. Sen far vi mot Rift valley och lunchar på vägen.

Djur noterade

Chlorocebus aethiops tillhör gröna markattor

Fåglar noterade

Fotade:

Tjocknäbbad korp Corvus crassirostris Thick-billed Raven

Knölibis Bostrychia carunculata Wattled Ibis

Nilgås Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose

Gulnäbbad and Anas undulata Yellow-billed Duck

Augurvråk Buteo augur Augur Buzzard

Fläckvipa Vanellus melanocephalus Spot-breasted Lapwing

Blåvingad gås Cyanochen cyanoptera Blue-winged Goose

Rougetrall (Satans höna) Rougetius rougetii Rouget's Rail

Insekter noterade

Actizera stellata Red-clover Blue