loading

Loading, please wait...

Hotellets närhet vid bussen

Två jordröksarter möjligen Fumaria capreolata och F. officinalis

Murrevsveronika Veronica cymbalaria

Ullek Quercus pubescens

Klibbnäva Geranium rotundifolium

Bandnässla Urtica membranacea

Lokal 1 – längs SS 284 nära Bronte i provinsen Catania

Ophrys incubacea subsp. incubacea

Ophrys passionis subsp. garganica

Ophrys exaltata subsp. exaltata

Iris sp.

Ophrys fusca subsp. sabulosa

Orchis brancifortii

Solvända Helianthemum sp.

Fjärilsnycklar Anacamptis papilionacea

Allmänna satyrnycklar Serapias vomeracea

Fransk vedel Astragalus monspessulanus ?

Svingelgräsfjäril Lasiommata megera

Lokal 2 – Lavafält från 1923 nära Etna nord i provinsen Catania

Ophrys sphegodes subsp. grassoana

Blålupin Lupinus angustifolius

Göknycklar Anacamptis morio

Lokal 3 – Längs SS 185 i provinsen Messina, sluttningar, 717 möh

Buskringspinnare - Malacosoma neustria

Någon dyngbagge?

Blåmire Anagallis foemina

Oxhornssyra Rumex bucephalophorus

Allmänna satyrnycklar Serapias vomeracea

Rödmire Anagallis arvensis

Kala satyrnycklar Serapias lingua

Ophrys tenthredinifera subsp. grandiflora

Sydlig puktörneblåvinge - Polyommatus celina

Mindre guldvinge Lycaena phlaeas

St Persnycklar Orchis mascula

Göknycklar Anacamptis morio

Neotinea lactea

Borstnycklar Orchis italica

Makaonfjäril - Papilio saharae (Saharatyp)

Silene gallica ?

Ophrys incubacea subsp. incubacea

Rödfläckig blåvinge - Aricia agestis

Serapias francavillae endem

Kranskrage Glebionis coronaria

Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis

Lokal 4 – Närliggande lokal

Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus f sicula

Tistelfjäril Vanessa cardui

Serapias intermedia subsp.hyblaea endem

Serapias francavillae endem

Ophrys fusca subsp. sabulosa endem

Från vårt rum på Feudo Vagliasindi i Randazzo området med utsikt över Etna, 3330 möh

Noterade fåglar: stork, svarthakad buskskvätta, dvärguv, medelhavstrut. Höfjäril obs.