loading

Loading, please wait...

Del 3a Tangjiahe

12 april Från Wanglang via Baimafolkets byar och lunch samt det buddistiska templet i Pingwu som byggdes på 1400-talet. Därefter till Tangjiahe NR.

Baimabyn

Sädesärla Motacilla alba White Wagtail

Lärkträd sp.

-Pingwu, lunch och en titt vid floden

Forsrödstjärt Rhyacornis fuliginosa Plumbeous Water-Redstart hona o hane

Styltlöpare Himantopus himantopus Black-winged Stilt

Brunbröstad bulbyl Pycnonotus xanthorrhous Brown-breasted Bulbul

Buddistiskt kloster och tempel

Svartryggad rödstjärt Phoenicurus auroreus leucopterus Daurian Redstart

Gul kiwi Actinidia chinensis

Strömrödstjärt Chaimarrornis leucocephalus White-capped Water-Redstart

Taki (oxgems) Budorcas taxicolor

13 april Tangjiahe NR, vandring upp längs en liten väg där träd och växter grönskar bland forsande vattendrag. På långt håll ser vi taki och vildsvin.

Kerria Kerria japonica

Glechoma sp. Jordrevesläkting

Vitsippeliknande

Daphne acutiloba ??

Vildsvin Sus scrofa

Strutbräken Matteuccia struthiopteris

Strömrödstjärt Chaimarrornis leucocephalus White-capped Water-Redstart

Taki (oxgems) Budorcas taxicolor

Gul kiwi Actinidia chinensis

Forsrödstjärt Rhyacornis fuliginosa Plumbeous Water-Redstart

Växter

Röd muntjak Muntiacus reevesi