loading

Loading, please wait...

Först försök till självporträtt

Adam och Eva - Dactylorhiza sambucina Öland

Annars är det inte de stora flotta blommorna jag vill visa utan det till synes oansenliga och lilla som är så vackert om man tittar noga.

160512 Lärjeåns dalgång 

Vårärt - Lathyrus vernus 

Ängsbräsma - Cardamine pratensis

 

160531-160601 Öland för flitiga Bohus-inventerare

Storrams - Polygonatum multiflorum har ni tittat in i ramsens blommor, det hade inte jag

Taggkörvel - Anthriscus caucalis första dan visade Ulla-Britt Andersson oss runt

Liten getväppling - Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria några alvarväxter

Alvargräslök - Allium schoenoprasum var. alvarense

Älväxing - Sesleria uliginosa

Kvickgräsfjäril - Pararge aegeria trivs i lundar och skogsgläntor

Blekgul nunneört - Pseudofumaria alba på stranden var en ny växt för mej

Tovsippa - Anemone sylvestris en Ölandsväxt

Rysstarr - Carex praecox blommande rysstarr, den dolde sig många år här

Dagen gick fort men jag har tagit fasta på Jan Uddéns uppmaning vid boksläppet för Bohusläns flora, nu är det dags att studera fjärilar, och det kan man göra på natten. Så jag hade inhandlat ett litet elverk för ändamålet, så man kan vara flyttbar. Insekterna var inte nödbedda. Tidigt kom både

Mindre snabelsvärmare - Deilephila porcellus som brukar vara sen och en dagflygande

Kålmal - Plutella xylostella

Ollonborre - Melolontha melolontha mest förtjusning väckte nog dessa brummande varelser

Bålgeting - Vespa crabro

Gräsulv - Macrothylacia rubi hona äggläggande andra natten kom en orolig gräsulv som till sist fann ro och la ägg. Sammanlagt blev det 40 nattfjärilsarter.

 

160619 De vilda blommornas dag på Hyppeln gynnades inte av gott väder

Strandvallmo - Glaucium flavum såg vi glädjande många av

Carl von Linné? Visar oss vägen och berättar om växternas hemligheter

Loppstarr - Carex pulicaris var en vi stannade vid

 

160708-10 Kosteröarna, gick föreningens långexkursion till

Backlök - Allium oleraceum vi försökte än en gång lära oss skillnaden på back- och sandlök

Fläckig blombock - Rutpela maculata här på rödkörvel, hade jag inte noterat tidigare

Rödkörvel - Torilis japonica

Blodnejlika - Dianthus cruentus var nära hamnen

Sandmålla -  Atriplex laciniata fanns på stranden förstås och blommade liksom

Havssäv - Bolboschoenus maritimus

Källgräs - Catabrosa aquatica detta gräs på stranden fick jag tillkalla hjälp för, visade sig finnas ett sötvattenflöde, roligt

Kärrtistel - Cirsium palustre med Hårig bärfis - Dolycoris baccarum

Hästsvans - Hippuris vulgaris växte i en liten göl nära stranden

Vitfläckig guldvinge - Lycaena virgaureae var en av de fjärilar som förgyllde dagarna

Vägtistel - Cirsium vulgare tistlar har många linjer

Oxtunga - Anchusa officinalis alltid lysande

Vit fetknopp - Sedum album med Mindre bastardsvärmare - Zygaena viciae

Strandvial - Lathyrus japonicus

Prickstarr - Carex punctata var en av de viktiga Koster-växterna

En annan starr, men vad är det jo, en mer utvecklad gav svaret, 

Slankstarr - Carex flacca

Kungsmynta - Origanum vulgare med Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina

Martorn - Eryngium maritimum Kostertistel, en annan Kosterväxt

Solnedgång på norra Sydkoster får avsluta den exkursionen

 

161002 Mossor i östra Öxared, detta är en gränsbro, gamla gränsen mellan Danmark och Sverige

Bräkenmossa - Plagiochila asplenioides tänkte se om jag kunde börja lära mej nåt

Stor tujamossa - Thuidium tamariscinum (?) kan verkligen se olika ut

Dunmossa - Trichocolea tomentella vara ovanliga

Vågig sidenmossa - Plagiothecium undulatum eller vanliga

Kalkkammossa - Ctenidium molluscum

Smaragdmossa - Dicranella heteromalla 53 arter hann jag notera…

 

Ruderat Malmö 161008, vi har saknat ruderatexkursionen i år men lite har det blivit, visar ett ex

Skobandssolros - Helianthus salicifolius

Ängalag nära Torekov 161008

Purrhavre - Avena strigosa var en spännande art, inte sedd i Sverige på 50-60 år, här växandes i fångstgrödan tagetes. Efter några km mot Torekov såg vi dock oväntat massförekomst av den, då också den odlades som fångstgröda för att minska skadedjursangrepp…

Hökälla, Säve 161026

Kalkongräs - Andropogon gerardii ett annat nytt gräs dock i hemtrakten

 

Högsjön, Bergum, Vättlefjäll 160707 Höjdpunkter från fjärilsåret var det lyckade eftersöket av  

Alkonblåvinge - Maculinea alcon för 2 år sen blev det bara ägg för Gunilla och mej

Myrpärlemorfjäril - Boloria aquilonaris har varit något av årets fjäril för mej, sett den på flera ställen häromkring där jag inte sett den tidigare även i Istorp

 

St Förö och Knarrholmen juli 2016 öster om södra skärgården, ett hemmaställe

Mannagräs - Glyceria fluitans blommande

Flyttblomfluga - Episyrphus balteatus håller på att flytta sig

Engelsk fetknopp - Sedum anglicum ny för St Förö, vid floraväktning av den på Lilla Förö

Ljungjordfly - Lycophotia porphyrea flera nattfjärilar kan skådas på dagtid

Dödskallefluga - Myathropa florea så här i Hallowentid, syftar på ryggskölden

Makaonfjäril - Papilio machaon så vacker, se den randiga kroppen och benen

Myskbock - Aromia moschata såväl på Förö som Knarrholmen

Silversmygare - Hesperia comma en liten favorit, finns vid kusten här och upp i Bohuslän

 

Istorp, dessa påfågelöga är jag stolt över, sett minst 47, larverna har vuxit upp på mina nässlor

Smultronvisslare - Pyrgus malvae ny för i år i Istorp 

Rovstekellik glasvinge - Synanthedon spheciformis fantastisk midsommar med två glasvingar

Dolkstekellik glasvinge - Synanthedon scoliaeformis inte sett några i Sverige tidigare

Ljunghedfly - Anarta myrtilli snarlik Ljungjordflyet men ändå snyggare

Kartfjäril - Araschnia levana för tredje året, men ej sett någon vårform