loading

Loading, please wait...

Bilder och lokaler vid SBF-exkursion till södra Finland 28 juli-5 augusti 2012

Inledningsbild från lokal 27 nära Järvisydän stugby, Rantasalmi 31 juli
Karta över turen med övernattningsställen (blå) och viktigare stopp

28 juli
Repoxholm, Helsingfors
Stenkorsört Senecio squalidus
Borgbyggarvägen 14, Hertonäs, Helsingfors
Finsk kärleksört Hylotelephium telephium ssp. ruprechtii motsatta blad, kompakt blomning
Hjulkvarnsvägen 1, Kasåkern, Helsingfors
Finnskräppa Rumex pseudonatronatus nedan med på samma
Hybrid Finn- och gårdsskräppa Rumex longifolius x pseudonatronatus
Ribbparken, Råby, Vanda
Indiangröe Glyceria canadensis
Kallviksudden NR, Helsingfors
Lokalbild med namn
Finnglim Silene vulgaris var. litoralis
Finsk rödtoppa Odontites litoralis ssp. fennicus
Älggräspärlemorfjäril - Brenthis ino
miljöbild träd där vinbärsfuks satt
Vinbärsfuks - Polygonia c-album
Finlandiaparken, nära Tölöviken, Helsingfors
Svartaxstarr Carex melanostachya

29 juli
Stationsvägen, Nickby, Sibbo
Ängskavle Alopecurus pratensis
vid Paipisvägen, Södra Paipis, Sibbo (2 lokaler)
Finnstarr Carex atherodes
miljöbild finnstarr stöttas av CJ
Ängstoppklocka Campanula glomerata ssp glomerata
Sotmätare - Odezia atrata
Rantala, Borgby
Liten jordgalla Gratiola neglecta
Mindre tåtelsmygare - Thymelicus lineola
nedom Abborrforsen i Kymmene älv, Marknadsbacken
Näckrosmott - Elophila nymphaeata
Blåbandad jungfruslända - Calopteryx splendens
Vildris Leersia oryzoides
Saarioja vid Tessjö å, Itis
Hasselört Asarum europaeum
Finnklint Centaurea phrygia

30 juli
Stängselåsen nära Tirva, Valkiala (2 lokaler)
Stor sandnejlika Dianthus arenarius ssp. borussicus
Rutig buskmätare - Chiasmia clathrata
Mångbladig getväppling Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla många och smala småblad, ej så ulliga foderblad
Villmanstrands fästning
Lokalbild med namn, kyrka bla
Rysk drakblomma Dracocephalum thymiflorum
miljöbild exkursionsdeltagare
Gråmalva Lavatera thuringiaca
Grussländfluga - Sphaerophoria rueppelli ?
Stora Ensos timmerupplag, Imatra
Doftkörvel Chaerophyllum aromaticum
Rysk nejlikrot Geum aleppicum
Påfågelöga - Inachis io
Skogsklocka Campanula cervicaria
Kåltistel Cirsium oleraceum
Kallislahti, Säämiski (3 lokaler)
Lokalbild med namn
Kärrnäva Geranium palustre
Älvstarr Carex rhynchophysa
Svart ängstrollslända - Sympetrum danae
Sötgräs Cinna latifolia
Myskmåra Galium triflorum

31 juli
Järvisydän stugby, Rantasalmi
Älvsallat Mulgedium sibiricum
Gulkavle Alopecurus aequalis
Pilblad Sagittaria sagittifolia
Linnansaari nationalpark
Lokalbild med namn
Skuggviol Viola selkirkii
Grön blombock - Lepturobosca virens med nedan
Ängsblombock - Stenurella melanura
Långbladig spåtistel Carlina vulgaris ssp. stricta
Finnklint Centaurea phrygia inkl miljöbild
miljöbild dörr
miljöbild grenad tall
Större snabelsvärmare - Deilephila elpenor
exkursionsledare Terhi Ryttäri
Piprör Calamagrostis arundinacea
Ormbär Paris quadrifolia med blomsterfluga cf Anthomylidae
Saimenvikare - Phoca hispida saimensis, modell av
Fiskgjuse - Pandion haliaetus
vid sjön Pieni Raudanvesi, Rantasalmi
Fönsterblomfluga - Volucella pellucens
vik av Haukivesi, Rantasalmi (svepestarrslokal F1167)
Trädrovbärfis - Troilus luridus larvstadium 5
Kärmesalmi
Styvhårig daggkåpa Alchemilla hirsuticaulis
Stor klubbhornsstekel - Cimbex femoratus
utanför Voinalui
Topplåsbräken Botrychium lanceolatum
Rutlåsbräken Botrychium matricariifolium
Höstlåsbräken Botrychium multifidum
Tosteblåvinge - Celastrina argiolus
Skogspärlemorfjäril - Argynnis adippe
Virtasalmi, Joroinen
Mörk fjällvedel Astragalus alpinus ssp. arcticus
Finsk näckros Nymphaea tetragona
Vitfläckig guldvinge - Lycaena virgaureae hane
Vitfläckig guldvinge - Lycaena virgaureae hona
Gulfläckad ängstrollslända - Sympetrum flaveolum
Fyrfläckad trollslända - Libellula quadrimaculata
Nära Järvisydän stugby, Rantasalmi (3 lokaler)
Lokalbild med namn och folk
Ryssbräken Diplazium sibiricum
Finnmyrten Chamaedaphne calyculata
Finnmyrtensvulst - Exobasidium cassandrae

1 augusti
börjar på lokal 20
Ljungtorvblomfluga - Sericomyia silentis med flygande fluga
Fyrbandad blombock - Leptura quadrifasciata
Spillningshusfluga - Polietes lardarius tillhör Husflugor Muscidae
Kenkävero, S:t Michel
Svepestarr Carex bohemica 2 foton
Ketsupanmätsä, Asikkala
Lokalbild med namn
Skogsgräsfjäril - Erebia ligea
Trillingsippa Anemone trifolia
Hybrid Trilling- och vitsippa Anemone nemorosa x trifolia
Vesijako, Padasjoki
Lokalbild med namn, ladugårdsvägg
Nässelsnärja Cuscuta europaea
Rysk småborre Agrimonia pilosa
Tuulos, Syrjäntaka
Lokalbild med namn
Nipsippa Pulsatilla patens
Mosippa Pulsatilla vernalis
Hybrid nip- och mosippa Pulsatilla patens x vernalis
Ljungblåvinge - Plebejus argus ?

2 augusti
Vanajanniemi, Lahdentaka, Hattula (2 lokaler)
Alpskräppa Rumex alpinus
Etelä-Äimälä, Pälkäne
Grönskära Bidens radiata
Sumpklocka Campanula aparinoides
Vanajavesi östra sidan, Hattula
Stor nysört Achillea salicifolia
Hybrid nysört och stor nysört Achillea ptarmica × salicifolia
Pullerinmäki, Ahvenisto, Tavastehus
Åskärringtand Lotus corniculatus var. arenosus
Finskt myskgräs Hierochloë australis
Tallört Monotropa hypopitys
Ryssvedel Oxytropis campestris ssp. sordida
Hattelmalanjärvi, Luolaja, Tavastehus
Lokalbild med namn och Pertti Uotila
Gul solblomfluga - Syrphus ribesii ? med nedan
Ängsblombock - Stenurella melanura
Myggblomster Hammarbya paludosa
miljöbild
Omskstarr Carex elata ssp. omskiana
Sjöflickslända – Enallagma cyathigerum
Myllynkylä (Kvarnbyn), Janakkala
Lokalbild med namn och fotande deltagare
Trådviva Androsace filiformis

3 augusti
vid Lojosjöns strand, Lojo
Springkorn Impatiens noli-tangere
Apelsinbalsamin Impatiens capensis
Hermala på Lojoön
Lokalbild med namn och deltagare
Stubbdaggkåpa Alchemilla samuelssonii
Knärot Goodyera repens
Backtimjan Thymus serpyllum
Vildlin Linum catharticum
Backfryle Luzula divulgata
Svartbräken Asplenium trichomanes med gaffel- och stenbräken
Gulröd blombock - Stictoleptura rubra
vid avtaget Högsand, Lappvik
Ryssglim Silene tatarica
Guldögonsländor – Chrysopidae sp
väster om Tvärminne på Hangö udd
Lokalbild med namn
Sandstarr Carex arenaria
Sandsallat Mulgedium tataricum
Tallört Monotropa hypopitys
Krejansberget, Sjundeå
Lokalbild med namn
Sempervivum marmoreum
Miljöbild med Kurt Nordman
Spindelvävstaklök Sempervivum arachnoideum

4 augusti
Hamnen, Helsingfors
Knytling Herniaria glabra i blom
Sveaborg, Helsingfors
Lokalbild med namn, borg från havet
Vippskräppa Rumex confertus
Finsk fingerört Potentilla intermedia
Måndaggkåpa Alchemilla semilunaris
miljöbild fästning med vitkindad gås på muren
Vargtörel Euphorbia esula
Rysstarr Carex praecox
Skelört Chelidonium majus
Hybrid prakt- och flikbrunört? Prunella grandiflora x laciniata (P. x bicolor)
Torparbacken, Helsingfors
Hallonglasvinge - Pennisetia hylaeiformis
Tuvslok Melica picta

5 augusti
Tegeluddsviadukten, Stockholm
Spetsfingerört Sibbaldianthe bifurca
Gärdet, Stockholm
Korsmåra Cruciata laevipes
Slutbild från Helsingborg