loading

Loading, please wait...

Del 2 Wanglang

9 april Större delen av dagen på resa till Wanglang, 38 mil. Lunch på vägen i regionhuvudstaden Pingwu. Därefter kör vi in mot bergen och vår lodge där.

Boskap, jakar

Toa-stopp på 2300 möh

Maskros?

Lomme Capsella bursa-pastoris ?

Primula moupinense (?)

10 april vi far långt in i reservatet till barrträdsurskogen i Wanglang på ca 3000 möh. Bergstoppar, träd och växter omger oss när vi går inåt en bit. Vi ser och hör flera fåglar också. Sen äter vi lunch vid en mosse, där vi sen går runt på stig och spänger. Här ser och hör vi många fåglar. Sen går vi en bit längs vägen.

Sichuangran Picea asperata - endem

Himalaja-en Sabina/Juniperus squamata

Japansk krypen Juniperus procumbens

Rosenpiplärka Anthus roseatus Rosy Pipit

Kungsfågel..Regulus regulus yunnanensis..Goldcrest

Blåstrupig rödstjärt Adelura frontalis Blue-fronted Redstart

Himalayablåstjärt Tarsiger rufilatus Himalayan Bush-Robin

Skavfräken Equisetum hyemale ?

Gullpudra sp.

Kinesisk björk Betula albosinensis

Morchella deliciosa en murkla

Havtorn Hippophae rhamnoides

Skiffersparv Schoeniclus siemsseni Slaty Bunting

Faxongran Abies fargesii var. faxoniana

En sorts bambu Fargesia denudata som jättepandan tycker bäst om, endemisk i Kina, finns mest i Wanglang

11 april Morgonpromenad vid hotellet för att söka blå öronfasaner, vi ger oss uppför sluttningen. Efter lunch ger vi oss ut med bussen bla mot ett pandaområde med mycket bambu.

Daphne odora

Svart nysrot Veratrum nigrum

Primula moupinense (?)

Blå öronfasan Crossoptilon auritum Blue Eared-Pheasant

Yngel groda

Yngel salamander el padda

Härfågel Upupa epops Eurasian /Common/ Hoopoe

Sidenstare Spodiopsar sericeus Red-billed starling

Grå buskskvätta Saxicola ferreus Grey Bushchat

Buddleja lindleyana

Pinus tabuliformis Chinese red pine

Piptanthus nepalensis

Löktrav Alliaria petiolata

Lepisorus thunbergianus tillhör stensöteväxter

Colias erate amdensis Eastern Pale Clouded Yellow underart

Tistelfjäril Vanessa cardui

Lunch

Storslamfluga Eristalis tenax

Argalifår Ovis ammon - på mycket långt avstånd

Gentiana sp.

Batrachuperus tibetanus Alpine Stream Salamander

Kungsfiskare Alcedo atthis Common Kingfisher

Sichuanträdkrypare Certhia tianquanensis Sichuan Tree-Creeper

Blå öronfasan Crossoptilon auritum Blue Eared-Pheasant

Pandaskog med mycket bambu mm

12 april Vi far upp till mossen igen för att se om vi hittar något nytt. Men dimtungt i dag. Från Wanglang via Baimafolkets byar och lunch samt det buddistiska templet i Pingwu som byggdes på 1400-talet. Därefter till Tangjiahe NR.

Himalayaträdkrypare Certhia himalayana Bar-tailed Tree-Creeper

Div växter

Kejsarträd Paulownia tomentosa