loading

Loading, please wait...

Följande jordstjärnor har jag sett:

Gårdby sandfält Öland 090524
Stäppjordstjärna Geastrum pseudolimbatum - en skaftad, slät rökboll med fransat, markerat peristom, rullar ihop sig i torka.

Strandtorps hage Öland 120414
Rulljordstjärna Geastrum corollinum - en liten till medelstor art med oskaftad rökboll och ett fransat markerat peristom, rullar ihop sig i torka.
Hårig jordstjärna Trichaster melanocephalus - stor, spormassan exponeras fritt vid mognaden, står sig i flera år.

Kinnekulle, jordstjärneexkursion 121027
Kantjordstjärna Geastrum striatum - en medelstor art med en tydlig, vass kant mot rökbollens skaft, dess peristom är tydligt fårat, och exoperidiets undersida är täckt med förnarester. Rökbollen skrumpnar ofta ihop med åldrandet, men flikar mörka.
Kamjordstjärna Geastrum pectinatum - en medelstor art, saknar alltid vass kant, den har en långskaftad rökboll som inte skrumpnar ihop samt ett tydligt fårat peristom. Exoperidiets undersida är täckt med förnarester och dess flikar ljusnar med tiden, men en mörk rökboll.
Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum - en liten art, med fyra (eller någon gång fem) flikar. Den har en kort skaftad rökboll, med ett tydligt markerat, fransat peristom. Hos äldre fruktkroppar kontrasterar den mörka rökbollen mot de fyra ljusa flikarna.
Rödbrun jordstjärna Geastrum rufescens - en medelstor till stor art med fler än fyra flikar, skaftad rökboll med omarkerat, fransat peristom, samt rökbollen oftast rödbrun till brunbeige.
Kragjordstjärna Geastrum triplex - en medelstor till stor art, oskaftad rökboll med ett markerat peristom som har en fransad öppning. Exoperidiet bildar en uppbruten “krage”, något som syns bäst på unga fruktkroppar.
Fransig jordstjärna Geastrum fimbriatum - en liten eller medelstor art, med en oskaftad rökboll och ett omarkerat fransat peristom.
Hårig jordstjärna Trichaster melanocephalus

Röksvampar:
Gårdby sandfält Öland 090524
Grå stjälkröksvamp, Tulostoma kotlabae

Algotsrum Öland 120414
Stjälkröksvamp Tulostoma brumale

Kinnekulle, jordstjärneexkursion 121027
Långfotad röksvamp Lycoperdon excipuliforme

Övriga svampar vid Kinnekulle, jordstjärneexkursion 121027:
Biskopsmössa Gyromitra infula
Vit hattmurkla Helvella crispa
Rättikhätta Mycena pura