loading

Loading, please wait...

-Lavexkursion till Särö Västerskog 230401 ledd av Lars Arvidsson och Svante Hultengren

Pinnlav Cladonia floerkeana (tillhör bägarlavar familj Cladoniaceae) har röda apothecier

Grynlav Pannaria conoplea (tillhör gytterlavar familj Pannariaceae) mest på gamla aspar, bark, sten

med Guldlockmossa Homalothecium sericeum växer solöppet, både på träd o klippor

Blekt gulmjöl Chrysothrix flavovirens (tillhör gulmjölslavar familj Chrysotrichaceae) på bark o ved

-Exkursion till Råö Onsalahalvön Hl 230603 ledd av Uno Unger, inom det avspärrade området

Fodergetruta Galega orientalis vid ingången möttes vi av fodergetruta

Hedfryle Luzula congesta som har tät fruktsamling

Tallbågmätare Macaria liturata en nattfjäril som man kan se dagtid ibland

Sandmålla Atriplex laciniata ofta tillfällig, lätt att känna igen, tätt mjölig silvergrå, rosa

Sjömöja Ranunculus schmalhausenii sköldmöja har delats upp och det mesta heter nu sjömöja

-Exkursion till Brännö-Galterö Vg 230606 ledd av Johan Ennerfelt

Större poppelglasvinge Sesia apiformis tänk att få en sådan fjäril på en exkursion

Strandstarr Carex paleacea flera han- o honax, honax hängande med lång udd på axfjäll

Loppstarr Carex pulicaris honliga fruktgömmen först riktade uppåt, sen utåt, neråt

Älväxing Sesleria uliginosa en östlig art, av någon anledning funnits på Galterö länge

Hartmansstarr Carex hartmaniorum inga särskilda hanax, toppax övervägande honligt

-Exkursion till Falbygden, Healedet och Kleva klinter Vg 230702 med Lennart Sundh

Skogslök Allium scorodoprasum som har stora, mörka groddknoppar

Källarv Stellaria alsine kronblad kortare än foder

Krissla Pentanema salicinum kalkgynnad, finns här på Falbygden o Kinnekulle, annars mest österut

Vildlin Linum catharticum liten, ljuskrävande och kalkgynnad art

Hässleklocka Campanula latifolia släta foderblad och korta hår på blomman

Nässelklocka Campanula trachelium långhårig på kronblad, håriga foderblad med upphöjd ås på

Lundelm Elymus caninus lundmiljö, den har längre borst än ytteragnar

-några av oss besökte Hallanvägen, även i år fanns den ovanliga hybrid brudborste och åkertistel

Tistelsnyltrot Orobanche reticulata rikligt på denna lokal, parasiterandes främst på brudborste

Stor getväppling Anthyllis vulneraria subsp. carpatica vanligaste vi ser, inte inhemsk som den lilla

-Sotaliden fullt av blommande brudsporrar

Plattsäv Blysmus compressus fuktig gräsmark

Berberissnyltrot Orobanche lucorum hittades 2012 och har varit riklig under många år sen dess

-Orustutflykt 230712 för att se fynd av harört, som inte har setts i våra trakter på ca 20 år, den har stjälkomfattande blad med radierande nerver och blomställning som påminner om törelväxter

Harört Bupleurum rotundifolium men tillhör flockblommiga växter

Rävtörel Euphorbia peplus näst vanligaste töreln

Svärdtåg Juncus ensifolius vi passade på att besöka en sen länge känd gäst på Orust

-Stadsvandring Göteborg 230815 ledd av Erik Ljungstrand, där fikonträdet förevisades

Blomvass Butomus umbellatus i Fattighusån med nio ståndare i blomman

Linjefibbla Hieracium lineatum invid den fanns Göteborgs vanligaste styvfibbla

Virginiakrassing Lepidium virginicum setts mer under senare år

-Exkursion till nordöstra Halland 230819 ledd av Börje Wernersson där ett av målen var ett torp med

Sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris naturbetesmarker, numer mycket sällsynt

Glandelögontröst Euphrasia stricta var. brevipila inte lika krävande

Safsa Osmunda regalis rik lokal, sydvästlig, stenigt vid snabbt rinnande vattendrag

-Exkursion till Mölarps ö och Kröklings hage 230820 ledd av Karin Persson

Silvertistel Carlina acaulis äntligen, ej sett, en alpväxt som funnits där sen 1965

Kåltistel Cirsium oleraceum med myror som kollar sin boskap, hybrid brudborste ny

Vinbärsfuks Polygonia c-album på ängsvädd

I slutet av exkursionen kom solen fram och då fick vi se utslagen silvertistel!

-Exkursion till Högsjön Vg 230827 ledd av Johan Grudemo, en lokal känd för klockgentiana

Knägräs Danthonia decumbens som oftare ses på torrare ställen

Brunag Rhynchospora fusca ofta vid sjöstränder, axsamlingen har långt hölsterblad

Sjötåtel Deschampsia setacea ej tidigare känd härifrån, långa vassa snärp, brunven kort

Klockgentiana Gentiana pneumonanthe alkonblåvingeägg o blomkrabbspindel Misumena vatia

-Några av höstens ruderatarter, varit flera trevliga på Hisingen

Belladonna Atropa belladonna som jag inte sett på länge

Indisk fingerört Potentilla nepalensis som jag blivit förälskad i, färgade toppar på foderbladen, gula pollenkorn runt ståndarknapparna

Prärierudbeckia Rudbeckia subtomentosa Djupedal, Säve ny för Sverige

Krypamarant Amaranthus deflexus inte så vanlig, ny för mej, sopsand, Åkered V Frölunda

Sibirisk hjärtstilla Leonurus sibiricus ny för de flesta, ett stolt exemplar, Lekaryd Sm

Mysknäva Erodium moschatum otroligt fina jordhögar komna från Skåne, Lekaryd Sm

-Istorpa Dala, min hembygd, inget bra fjärilsår, särskilt få vitfjärilar och få av flera praktfjärilsarter

Kalvnos Misopates orontium blommade fint hos grannen, här med kråkvicker Vicia cracca

Ekantennmal Adela reaumurella första gången jag sett den dagtid i Istorp

Kvickgräsfjäril Pararge aegeria första i aug 21, oväntat, ingen 22, men nu både vår- och höstgeneration

Myrpärlemorfjäril Boloria aquilonaris kommer vissa år till blommor, inte sett i våtmark i Istorp

Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae normalår liksom

Citronfjäril Gonepteryx rhamni här på käringtand Lotus corniculatus

Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia enda jag sett i år, första kom torrsommaren 2018

Svingelgräsfjäril Lasiommata megera som jag inte fångat parandes tidigare

Eldsnabbvinge Thecla betulae ses inte varje år, och ingen kartfjäril i år, varje år sen 2014!

-Lopplummersläktet har det hänt mycket med, bilder från Svartedalen Bh utom sista från Abisko

Äkta lopplummer Huperzia europaea tid namn Huperzia selago

Dråglopplummer Huperzia suberecta relativt breda blad även ovan mitten, lite sneda toppskott

Nållopplummer Huperzia acicularis smala spetsiga blad

Grön groddlummer Huperzia selago kanske vanligaste här, tid namn Huperzia selago ssp. apressa

Gul groddlummer Huperzia arctica norrut, sällan sporbildning, tid Huperzia selago ssp . arctica