loading

Loading, please wait...

21 juli vägkanter, serpentinberg vid Rönnbäck, Geavmoeaesie, lunchen på en enslig fjällgård vid sjön Virisen, Högås (guckosko), rikkärr vid Rövattsliden

Brudsporre Gymnadenia conopsea

Ängsgentiana Gentianella amarella subsp. amarella

Fjällgentiana Gentiana nivalis

Björnbrodd Tofieldia pusilla

Taigastarr Carex media

Hårstarr Carex capillaris

Fågelstarr Carex ornithopoda

serpentinberg vid Rönnbäck, Geavmoeaesie

Kung Karls spira Pedicularis sceptrum-carolinum

Ögonpyrola Moneses uniflora

Toppmurkla Morchella conica

Repestarr Carex loliacea

Vitpyrola Pyrola rotundifolia

Plattlummer Lycopodium complanatum subsp. complanatum

Smal ängssyra Rumex acetosa var. serpentinicola

Spenslig fjällnejlika Viscaria alpina var. serpentinicola

Grönbräken Asplenium viride

Dvärgrödblära Silene dioica var. serpentinicola

Spindelblomster Listera cordata

Korallrot Corallorhiza trifida

Finbräken Cystopteris montana

Linnea Linnaea borealis

Smaldunört Epilobium davuricum tveksam lapp?

Slåtterblomma Parnassia palustris

Norrlandsarv Stellaria borealis

lunchen på en enslig fjällgård vid sjön Virisen

Förväxlad fältmätare Epirrhoe alternata ?

Hönor

vägkant

Skogsrör Calamagrostis chalybaea

Lapprör Calamagrostis lapponica

Dvärgnarv Sagina nivalis 

Strandranunkel Ranunculus reptans

Nickstarr Carex brunnescens

Tätört Pinguicula vulgaris

Högås

Guckosko Cypripedium calceolus

Vitpyrola Pyrola rotundifolia

Fjällnässla Urtica dioica subsp. sondenii

Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes

Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale

Stormhattshumla Bombus consobrinus

rikkärr vid Röbacksliden

Brudsporre Gymnadenia conopsea

Sumpnycklar Dactylorhiza majalis subsp. lapponica

Fjällruta Thalictrum alpinum

Nordspira Pedicularis palustris subsp. borealis

Tvåblad Listera ovata

Dvärgbjörk Betula nana

Nordmyskgräs Hierochloë hirta subsp. arctica

Glansvide Salix myrsinites

Tuvsäv Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum

Dystarr Carex limosa

Fjällskära Saussurea alpina

Kärrfibbla Crepis paludosa

Sumpnycklar Dactylorhiza majalis subsp. lapponica

Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata subsp. maculata 

Vattenklöver Menyanthes trifoliata

Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata

Snip Trichophorum alpinum

Svartringlad pärlemorfjäril Boloria eunomia