loading

Loading, please wait...

Lilla Oxhagens väg

Vårlök Gagea lutea

Rysk blåstjärna Scilla siberica

Vitsippa Anemone nemorosa

Skogsbingel Mercurialis perennis

Snöklocka Leucojum vernum

Strutbräken Matteuccia struthiopteris

Liten vårstjärna Chionodoxa sardensis (?)

Hybrid med stor vårstjärna Chionodoxa luciliae (?)

Snödroppe Galanthus nivalis

Stjärtmes Aegithalos caudatus

Ellesbo

Svalört Ranunculus ficaria

Bitterskråp Petasites japonicus

Hästhov Tussilago farfara

Hårig flickblomfluga Melangyna lasiophthalma (?)

Tachina ursina tillhör Parasitflugor

Hassel Corylus avellana

Tofta kile

Blåsippa Hepatica nobilis

Vårfryle Luzula pilosa