loading

Loading, please wait...

25 juli – Syterstugan till Tärnasjöstugorna 610 möh, 13,9 km, inga stora nivåskillnader. Större delen av dagen går vi nära den långa Tärnasjön med massor av småöar i söder. Det gick minsann gäss på Tärnasjön, ja inte de fjällgäss som ska ha funnits här för länge sen utan vågornas fräsande.

Snip Trichophorum alpinum

Sjöorre Melanitta nigra på långt håll

Kung Karls spira Pedicularis sceptrum-carolinum

Smörbollar Trollius europaeus

Backfältmätare - Xanthorhoe montanata

Blåbärslövmätare Scopula ternata

Förutom sjöorrar såg vi ängspiplärka, lövsångare, gråhäger och drillsnäppa