loading

Loading, please wait...

27 juli – Tärnasjö till Servestugan 700 möh, 13,4 km delvis i regn. Vi går ca 230 m uppför, sedan 80 m nedför, 120 m upp och ner igen.

Svärta Melanitta fusca

Hästhov Tussilago farfara

Vi ser också en bergfinkshane, möjlig alfågel, ängspiplärka, ljungpipare, fjällabb och korp.