loading

Loading, please wait...

24 juli – Viterskalsstugan till Syterstugan 700 möh 12,4 km,

Naturkartan.se:”Mellan Syterstugan och Viterskalsstugan går Kungsleden genom Syterskalets djupa dalgång, formad som ett U. Här är du omgiven av högalpina toppar under den långa vandringen genom det mäktiga skalet. I Syterskalet betar ofta stora renhjordar”

Mycket snö här uppe och grått väder. Innan vi når Syterstugan ska vi upp 100 m över Sjul-Olsaxeln. Sen bär det av brant neråt. Men först dalgången.

Fjällgröna Diapensia lapponica

Purpurbräcka Saxifraga oppositifolia

Fjällsmörblomma Ranunculus nivalis

Fjällsippa Dryas octopetala

Dvärgmätare - Pygmaena fusca

Kalkfjällsmott Metaxmeste schrankiana ?

Fjällskråp Petasites frigidus

Svärfarsbäcken invid Syterstugan

Vi såg också fjällabb nära, myrspov, ängspiplärkor och fiskmås.