loading

Loading, please wait...

2 maj kl 19

Raggarv Cerastium brachypetalum

Murreva Cymbalaria muralis

10 maj kl 14

Vinbergssnäcka Helix pomatia

Vit fetknopp Sedum album

Skelört Chelidonium majus

Fältveronika Veronica arvensis

Mjuknäva Geranium molle

Backförgätmigej Myosotis ramosissima

Sandnarv Arenaria serpyllifolia

Hönsarv Cerastium fontanum

Grusbräcka Saxifraga tridactylites

Backtrav Arabidopsis thaliana

Bergbräsma Cardamine hirsuta

Vårarv Cerastium semidecandrum

Lomme Capsella bursa-pastoris

Raggarv Cerastium brachypetalum

Duvvicker Vicia hirsuta

Murreva Cymbalaria muralis

Hårig solblomfluga Syrphus torvus

Ängsbräsma Cardamine pratensis